AGENDA

JEvents Agenda

GENDERLESS - Maryam K. Hedayat, 14 okt 2017, 20:00 - , Arenberg, Antwerpen

Homework - Fleur Khani, 15 okt 2017, 20:00 - , Arenberg - WIPCOOP

PRÊT-À-AIMER / Aicha Cissé, 18 okt 2017, 20:00 - , ARENBERG - WIPCOOP Festival

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 18 jan 2018, 20:00 - , CO NOVA

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 01 feb 2018, 20:15 - , C-MINE

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 22 feb 2018, 20:00 - , Stadsmagazijn Antwerpen

PRÊT-A-AIMER / Aicha Cissé, 01 mrt 2018, 20:15 - , De Warande - Kuub

GENDERLESS - Maryam K. Hedayat, 01 mrt 2018, 20:30 - , CC Berchem

PRÊT-À-AIMER / Aicha Cissé, 13 mrt 2018, 00:00, BOZAR - Brussel

Dying For life - Theater, 15 mrt 2018, 20:15 - , Nova

Ga naar boven