top of page

2015

STAD IN BEELD

kunstZ

SIB FBresolutie3(c)MulangaNkolo.jpg

STAD IN BEELD is ontwikkeld op vraag van 'Impact d'Anvers', een groep jongeren van diverse origine. Ze delen een gemeenschappelijke ervaring: ze voelen zich geïsoleerd in een grootstad en willen dit isolement doorbreken. 

De jongeren geven zichzelf een stem door kortfilmpjes te maken en die te verspreiden via sociale media, facebook en youtube. kunstZ ondersteunt de jongeren bij het vormgeven van hun eigen verhalen en stimuleert de interactie en sociale cohesie tussen de jongeren en de samenleving.

kunstZ biedt omkadering, knowhow en begeleiding van de trajecten, organiseert ontmoetingen met professionals, voorziet een professionele omkadering en coaching door artiesten. De jongeren worden toegeleid naar een netwerk van organisaties die toekomstige projecten kunnen ondersteunen. 

Concreet ontwikkelt kunstZ in samenwerking met relevante partners een traject waarbij ontmoeting en opleiding centraal staan en waarbij het resultaat van dit traject, getoond wordt aan een breder publiek.  Het traject zorgt ervoor dat de jongeren zowel extra vaardigheden als  een netwerk ontwikkelen.  

Tijdens Mestizo Arts festival 2014 werd een eerste kortfilm 'De verjaardag' getoond. Deze kortfilm werd gerealiseerd dankzij Adams Mensah en Werner Kolf die de jongeren begeleidden tijdens dit artistieke avontuur. In 2015 gingen Mike De Ridder en Salahdine Ibnou Kacemi ( NoMoBS) aan de slag met de jongeren. Deze workshops resulteerden in de videoclip ‘Niet Anders’. Tijdens het voorjaar werkte Mike De Ridder een scenario uit voor de kortfilm ‘Ik ben’.

STAD IN BEELD is een project van kunstZ in samenwerking met Mestizo Arts Festival, Fiëbre vzw, Pianofabriek en Victoria Deluxe.   Met de Steun van Het Impulsfonds voor Migrantenbeleid en Stad Antwerpen. 

bottom of page